100 100-LATKÓW na 100-LECIE – dr Damian Kasprzyk w projekcie badawczym

Dr Damian Kasprzyk bierze udział w niezwykłym projekcie – 100 100-latków na 100-lecie.

Projekt zakłada przeprowadzenie i nagranie w formie audio oraz video stu wywiadów biograficznych ze świadkami historii urodzonymi w czasach bliskich odzyskaniu niepodległości – w 1923 r. i wcześniej. Relacje stulatków nagrywane są metodą historii mówionej, która pozwala na pozyskanie informacji o doświadczeniach ostatniego stulecia w kontekście historii osobistych oraz na tle ważnych wydarzeń w kraju i na świecie. Jak dotąd nagrano kilkadziesiąt relacji, które znajdują się w opracowaniu.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia. Realizację projektu rozpoczęto w 2018 r. i będzie ona trwać do 2020 r. w ramach dotacji z Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017–2021.

Więcej informacji >>>