ŁÓDZKIE STUDIA ETNOGRAFICZNE – zaproszenie do nadsyłania tekstów

Przekazujemy zaproszenie do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu „Łódzkich Studiów Etnograficznych” (t. LIX, 2020 rok).

Temat przewodni: edukacja, animacja i działania w sferze publicznej, w antropologicznej praxis.

Redaktorki tematyczne tomu: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska, dr Katarzyna Majbroda.

Termin nadsyłania artykułów: 15 listopada 2019.

Szczegóły: http://lse.ptl.info.pl/ oraz https://apcz.umk.pl/czasopisma//index.php/LSE/announcement

Call for papers >>>