Transhumanizm: idee, strategie, wątpliwości 3 (22-23 lutego 2020, Warszawa)

Konferencja naukowa 

TRANSHUMANIZM: IDEE, STRATEGIE, WĄTPLIWOŚCI 3

22-23 lutego 2020, Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego

Organizatorzy: Instytut Filozofii i Wydział Artes Liberales UW, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

Co o prospektach ludzkości na transhumanistyczną utopię mówi etyka i nauki społeczne? Czy sami transhumaniści są zgodni odnośnie realizacji głoszonych ideałów, tak w obrębie środków, jak i celów? Z jakich pozycji jest transhumanizm krytykowany i jak zasadne są wysuwane przeciwko niemu argumenty?

W momencie gdy technologia odgrywa coraz bardziej doniosłą rolę w kształtowaniu nie tylko ekonomicznych, społecznych i politycznych, ale także etycznych czy religijnych aspektów naszego życia postaramy się przyjrzeć zachodzącym zmianom z perspektywy transhumanizmu – systemu przekonań głoszącego konieczność przekroczenia właściwych gatunkowi ludzkiemu ograniczeń i związanych z nim negatywnych zjawisk za pomocą nieustannego ulepszania dostępnych ludzkości zasobów naukowo-technologicznych.

Czy znajdujemy się na trajektorii wiodącej ku realizacji tych wzniosłych ideałów? Czy będziemy w stanie kontrolować nasz los jako kultur, społeczeństw, gatunku, czy też utracimy kontrolę na rzecz fenomenów i bytów wysokotechnologicznych? Czy jesteśmy w stanie już dziś opracować rozwiązania etyczne dla sytuacji, z którymi skonfrontuje nas dopiero daleka przyszłość – i czy warto o tym rozmawiać? Do próby odpowiedzi na te pytania w weekend pełen zażartych dyskusji, ale i przyjacielskiej atmosfery, zapraszamy technologinie, etyków, antropologessy, pisarzy, analityków i futurystki z kraju i zagranicy.

fot. Bartosz Kałużny