„Etnografie współczesności” – PROGRAM KONFERENCJI

Przedstawiamy program konferencji naukowej „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy”, która poświęcona jest pamięci Profesor Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej.

Konferencja towarzyszy 94. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Nasz Instytut jest jednym z organizatorów wydarzenia.

PROGRAM