PLANY ZAJĘĆ

Informacje o planach zajęć dla studiów licencjackich i magisterskich, ważne daty z kalendarza akademickiego (podział roku na semestry, sesje egzaminacyjne, dni rektorskie itp.).

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW

Informacje o terminach konsultacji pracowników Instytutu obowiązujących w danym semestrze akademickim. Wiadomości dotyczące zmian w harmonogramie konsultacji (konsultacje przełożone lub odwołane) zamieszczane są na bieżąco w OGŁOSZENIACH.

KOŁO NAUKOWE

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA to organizacja, która skupia studentów, doktorantów, pracowników naukowych, absolwentów oraz przyjaciół Instytutu. Realizujemy projekty badawcze, popularnonaukowe i animacyjne; promujemy etnologię i antropologię kulturową.

ETNOGRAFICZNE ARCHIWUM

Archiwum Naukowe Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ od ponad 70 lat gromadzi materiały pochodzące z etnograficznych badań terenowych oraz poszukiwań archiwalnych prowadzonych na terenie Polski i Europy. Działalność archiwum jest ściśle powiązana z pracami badawczymi naszych studentów i pracowników.

WIRTUALNA MAPA BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH

Wirtualna Mapa Badań Etnograficznych pokazuje TEREN (w sensie geograficznym) oraz TEMATY BADAWCZE interesujące pracowników i studentów naszego Instytutu, którzy prowadzili badania etnograficzne w latach 1947-2017. Poruszanie się po mapie ułatwia słownik, który powstał w toku opracowywania materiałów.

SEMINARIA NAUKOWE

Spotkania, które służą twórczej i krytycznej wymianie myśli oraz prawdziwie naukowej kooperacji. Naszymi gośćmi są etnolodzy i antropolodzy kultury oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych, dyscyplinarnie pokrewnych społeczności badawczych. Dyskutujemy o zagadnieniach teoretycznych i praktycznych, o sposobach badawczego, etnologicznego czy też antropologicznego, oglądu kultury.