Etnograficzne Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Z radością informujemy, że Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nadała Etnograficznemu Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej imię Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej (1924-2016) etnografki, etnolożki, wieloletniej kierowniczki Katedry Etnografii, a później Katedry Etnologii UŁ, należącej do grona najwybitniejszych polskich i środkowoeuropejskich przedstawicieli powojennej etnografii, badaczki i znawczyni pasterskiej kultury karpackiej, prekursorki antropologii miasta w Polsce, inicjatorki informatyzacji nauki polskiej, pomysłodawczyni Bibliografii Etnografii Polskiej on-line.

KONTAKT

mgr Anna Deredas
e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl, anna.deredas@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 62
ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź

Poniedziałek-Piątek w godz. 10:00-14:00, po uprzednim umówieniu się mailowym lub telefonicznym (za wyjątkiem studentów i pracowników IEiAK UŁ).

Z materiałów archiwalnych, w jednym czasie, mogą korzystać maksymalnie 2 osoby. Osoby przebywające w archiwum są zobowiązane do zdezynfekowania rąk, zakrywania ust i nosa maseczką oraz utrzymywania niezbędnego dystansu. Dodatkowo czytelnicy chcący pracować ze zbiorem fotograficznym (zdjęcia, negatywy) zobowiązani są do posiadania białych bawełnianych rękawiczek.

O ARCHIWUM

Początki naszego archiwum sięgają 1945 roku, w którym utworzono Katedrę Etnografii UŁ. Od 1946 roku w archiwum gromadzone są materiały pochodzące z etnograficznych badań terenowych oraz poszukiwań archiwalnych prowadzonych na terenie Polski i Europy. Działalność archiwum jest ściśle powiązana z pracami badawczymi naszych studentów i pracowników Instytutu. Archiwum powstało z inicjatywy prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej (1897–1984).

.

.

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBU ARCHIWUM

Materiały archiwalne oraz prace dyplomowe chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu i do celów naukowych w godzinach dyżuru pracownika: 10:00-13:00, od poniedziałku do piątku.

Osoby korzystające ze zbiorów muszą okazać pisemne zaświadczenie potwierdzające naukowy cel ich wykorzystania (pobierz: prośba o udostępnienie pracy dyplomowej, prośba o udostępnienie materiałów archiwalnych). W przypadkach szczególnych wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor IEiAK UŁ. 

.

.

.

ZASÓB ARCHIWUM

zapisy wywiadów i obserwacji terenowych

fotografie

prace dyplomowe

.

W Etnograficznym Archiwum IEiAK UŁ przechowywane są tylko te prace dyplomowe, które zostały przekazane przez ich autorów:

licencjackie: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

magisterskie: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

doktorskie >>>

.

ZASADY ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH I MATERIAŁÓW TERENOWYCH

archiwizacja prac dyplomowych
archiwizacja materiałów terenowych
archiwizacja fotografii

Osoby prowadzące etnograficzne badania terenowe (pracownicy, studenci, licencjaci, magistranci, doktoranci) zobowiązani są do posługiwania się  formularzem Zgody na wykorzystanie wypowiedzi, rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (pobierz). Zgody należy oddawać do archiwum wraz z zebranymi w terenie materiałami.

REPOZYTORIUM CYFROWE ZBIORU FOTOGRAFII „Robotnicy w XIX i XX wieku”
W archiwum posiadamy zespół ok. 10 tysięcy reprodukcji fotografii i ich opisów pochodzących z konkursu „Fotografia robotnicza”, ogłoszonego w 1985 r. przez redakcje tygodników „Przekrój” i „Polityka” oraz kwartalnika „Fotografia”. Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1881 roku, najmłodsze zdjęcia zostały zrobione w latach osiemdziesiątych XX w., mimo że organizatorzy konkursu wyznaczyli 1945 r. jako cezurę końcową. Fotografie przedstawiają robotników i ich rodziny – ludzi pracujących fizycznie w przemysłowych zakładach lub mających prawny status robotników zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach, również w rolnictwie czy w leśnictwie.
Fotografie wraz z opisami są zdigitalizowane i umieszczone w repozytorium cyfrowym „Robotnicy w XIX i XX wieku” – grant „Repozytorium cyfrowe zbioru Robotnicy w XIX i XX wieku” w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (2012–2015) – kierownik prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska.

WIRTUALNA MAPA ETNOGRAFICZNYCH BADAŃ TERENOWYCH
Teren badań, wybrane tematy badawcze, realizowane badania, których efekty znajdują się w Etnograficznym Archiwum prezentowane są w ramach projektu Wirtualna Mapa Etnograficznych Badań Terenowych.