Etnograficzne Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Z radością informujemy, że Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nadała Etnograficznemu Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej imię Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej (1924-2016) etnografki, etnolożki, wieloletniej kierowniczki Katedry Etnografii, a później Katedry Etnologii UŁ, należącej do grona najwybitniejszych polskich i środkowoeuropejskich przedstawicieli powojennej etnografii, badaczki i znawczyni pasterskiej kultury karpackiej, prekursorki antropologii miasta w Polsce, inicjatorki informatyzacji nauki polskiej, pomysłodawczyni Bibliografii Etnografii Polskiej on-line.

KONTAKT

mgr Anna Deredas
e-mail: etnoarchiwum@uni.lodz.pl, anna.deredas@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 62
ul. Lindleya 3/5, 90-131 Łódź
pok. 223

O ARCHIWUM

Początki naszego archiwum sięgają 1945 roku, w którym utworzono Katedrę Etnografii UŁ. Od 1946 roku w archiwum gromadzone są materiały pochodzące z etnograficznych badań terenowych oraz poszukiwań archiwalnych prowadzonych na terenie Polski i Europy. Działalność archiwum jest ściśle powiązana z pracami badawczymi naszych studentów i pracowników Instytutu. Archiwum powstało z inicjatywy prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej (1897–1984).

.

.

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBU ARCHIWUM

Materiały archiwalne oraz prace dyplomowe chronione są prawem autorskim, dlatego udostępniane są wyłącznie na miejscu i do celów naukowych w godzinach dyżuru pracownika: 10:00-13:00, od poniedziałku do piątku.

Osoby korzystające ze zbiorów muszą okazać pisemne zaświadczenie potwierdzające naukowy cel ich wykorzystania (pobierz: prośba o udostępnienie pracy dyplomowej, prośba o udostępnienie materiałów archiwalnych). W przypadkach szczególnych wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor IEiAK UŁ. 

.

.

.

ZASÓB ARCHIWUM

zapisy wywiadów i obserwacji terenowych

fotografie

prace dyplomowe

.

W Etnograficznym Archiwum IEiAK UŁ przechowywane są tylko te prace dyplomowe, które zostały przekazane przez ich autorów:

licencjackie: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018

magisterskie: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

doktorskie >>>

.

ZASADY ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH I MATERIAŁÓW TERENOWYCH

archiwizacja prac dyplomowych

archiwizacja materiałów terenowych

Osoby prowadzące etnograficzne badania terenowe (pracownicy, studenci, licencjaci, magistranci, doktoranci) zobowiązani są do posługiwania się  formularzem Zgody na wykorzystanie wypowiedzi, rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (pobierz). Zgody należy oddawać do archiwum wraz z zebranymi w terenie materiałami.

REPOZYTORIUM CYFROWE ZBIORU FOTOGRAFII „Robotnicy w XIX i XX wieku”
W archiwum posiadamy zespół ok. 10 tysięcy reprodukcji fotografii i ich opisów pochodzących z konkursu „Fotografia robotnicza”, ogłoszonego w 1985 r. przez redakcje tygodników „Przekrój” i „Polityka” oraz kwartalnika „Fotografia”. Najstarsze zdjęcie pochodzi z 1881 roku, najmłodsze zdjęcia zostały zrobione w latach osiemdziesiątych XX w., mimo że organizatorzy konkursu wyznaczyli 1945 r. jako cezurę końcową. Fotografie przedstawiają robotników i ich rodziny – ludzi pracujących fizycznie w przemysłowych zakładach lub mających prawny status robotników zatrudnionych w różnych przedsiębiorstwach, również w rolnictwie czy w leśnictwie.
Fotografie wraz z opisami są zdigitalizowane i umieszczone w repozytorium cyfrowym „Robotnicy w XIX i XX wieku” – grant „Repozytorium cyfrowe zbioru Robotnicy w XIX i XX wieku” w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (2012–2015) – kierownik prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska.

WIRTUALNA MAPA ETNOGRAFICZNYCH BADAŃ TERENOWYCH
Teren badań, wybrane tematy badawcze, realizowane badania, których efekty znajdują się w Etnograficznym Archiwum prezentowane są w ramach projektu Wirtualna Mapa Etnograficznych Badań Terenowych.