Badania

Przedstawiamy główne informacje o AKTUALNIE realizowanych przez nas projektach badawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z WIRTUALNĄ MAPĄ BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH. Zawiera ona informacje o już zakończonych badaniach, które prowadzone były od 1947 roku w Polsce, przez pracowników i studentów łódzkiego akademickiego ośrodka etnologicznego. MAPA bazuje na zasobie Etnograficznego Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej (EABKJ).

 


Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka ⇒⇒⇒

.

Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej – międzykulturowe badania porównawcze ⇒⇒⇒

(Nie)widoczni: niepełnosprawność i choroba w doświadczeniu osób w kryzysie bezdomności przebywających w instytucjach pomocy. Perspektywa antropologii kulturowej w badaniu podwójnego wykluczenia ⇒⇒⇒

Obniżona sprawność komunikowania się a studia i praca w szkole wyższej. Etnograficzne badania nad sytuacją osób jąkających się ⇒⇒⇒

 

 

Problem struktury przestrzennej historycznej wioski Winnebago w perspektywie współczesnej antropologii psychologicznej ⇒⇒⇒

 

Kognitywne badania religii i ich relacje z klasycznymi nurtami antropologii ⇒⇒⇒

 

 

Archiwum Etnograficzne „Codzienność w czasie pandemii” ⇒⇒⇒ 

 

Dokumenty życia codziennego – perspektywa antropologiczna ⇒⇒⇒

Wirtualna Mapa Badań Etnograficznych IEiAKUŁ ⇒⇒⇒

 

 

ETNO-WĘDRÓWKI: Obrzędowość doroczna i rodzinna na pograniczu Lachów Sądeckich i Limanowskich ⇒⇒⇒

 

Kapitał żydowski w przemyśle Królestwa Polskiego ⇒⇒⇒

Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej ⇒⇒⇒

Muszyna – Plavec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne) ⇒⇒⇒

Regionaliści i ich etos ⇒⇒⇒

.

.

Zdalny student – zdalny nauczyciel ⇒⇒⇒

Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum) ⇒⇒⇒

.

Diagnoza do Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi ⇒⇒⇒

Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności w opinii osób dotkniętych bezdomnością i dedykowanych im organizacji pomocowych na terenie Łodzi ⇒⇒⇒

Opracowanie modelu funkcjonowania, zarządzania i finansowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych dla Urzędu Miasta Łodzi ⇒⇒⇒

Women and Homelessness ⇒⇒⇒

Zagadnienie innowacji społecznych: teoria i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym ⇒⇒⇒

Condemned to Green? Accessibility and Attractiveness of Urban Green Spaces to People Experiencing Homelessness ⇒⇒⇒

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 ⇒⇒⇒

.

.

Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca ⇒⇒⇒

.

Grembach. Wspomnienia i źródła ⇒⇒⇒

Krajobrazy Starowej Góry. Badania etnograficzne (w) podłódzkiej wsi ⇒⇒⇒

Slow City Rzgów ⇒⇒⇒

Stacja Badawcza – Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi ⇒⇒⇒

Ulica Wschodnia ⇒⇒⇒

 

 

.Pokrewieństwa socjologii z antropologią w koncepcji Stanisława Ossowskiego ⇒⇒⇒

 

Problem struktury przestrzennej historycznej wioski Winnebago w perspektywie współczesnej antropologii psychologicznej ⇒⇒⇒

Kobieta i śmierć. Antropologiczna opowieść słowem i obrazem ⇒⇒⇒

.

.

Artificial Intelligence and the Humanities (Humanistyka Sztucznej Inteligencji) ⇒⇒⇒

.

Digital Sustainability Forum. Sztuczna inteligencja jako element zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego ⇒⇒⇒

Transhumanizm. Idee, strategie, wątpliwości ⇒⇒⇒