Badania

Przedstawiamy główne informacje o AKTUALNIE realizowanych przez nas projektach badawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z WIRTUALNĄ MAPĄ BADAŃ ETNOGRAFICZNYCH. Zawiera ona informacje o już zakończonych badaniach, które prowadzone były od 1947 roku w Polsce, przez pracowników i studentów łódzkiego akademickiego ośrodka etnologicznego. MAPA bazuje na zasobie Etnograficznego Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej (EABKJ).

 

Myślenie potoczne i medycyna domowa jako element pluralizmu medycznego w Polsce. Etnografie „globusa”, „sklerozy” i „kaca” ⇒⇒⇒

.

Ziołolecznictwo w etnomedycynie amazońskiego ludu Ashaninka ⇒⇒⇒

Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej – międzykulturowe badania porównawcze ⇒⇒⇒

 

.

Kapitał żydowski w przemyśle Królestwa Polskiego ⇒⇒⇒

.

Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej ⇒⇒⇒

Muszyna – Plavec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne) ⇒⇒⇒

Regionaliści i ich etos ⇒⇒⇒

.

.

Humanistyka stosowana dla rozwoju: od innowacji do aplikacji (APHUM Base i AP Forum) ⇒⇒⇒

.

Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności w opinii osób dotkniętych bezdomnością i dedykowanych im organizacji pomocowych na terenie Łodzi ⇒⇒⇒

Opracowanie modelu funkcjonowania, zarządzania i finansowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych dla Urzędu Miasta Łodzi ⇒⇒⇒

Women and Homelessness ⇒⇒⇒

Zagadnienie innowacji społecznych: teoria i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym ⇒⇒⇒

Condemned to Green? Accessibility and Attractiveness of Urban Green Spaces to People Experiencing Homelessness ⇒⇒⇒

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 ⇒⇒⇒

.

.

Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca ⇒⇒⇒

.

Grembach. Wspomnienia i źródła ⇒⇒⇒

Krajobrazy Starowej Góry. Badania etnograficzne (w) podłódzkiej wsi ⇒⇒⇒

Slow City Rzgów ⇒⇒⇒

Ulica Wschodnia ⇒⇒⇒

.

.

Dokumenty życia codziennego – perspektywa antropologiczna ⇒⇒⇒

.

Pokrewieństwa socjologii z antropologią w koncepcji Stanisława Ossowskiego ⇒⇒⇒

Problem struktury przestrzennej historycznej wioski Winnebago w perspektywie współczesnej antropologii psychologicznej ⇒⇒⇒

.

.

Oblicza Orientu. Antropologiczna lektura polskich relacji z podróży dawnych i współczesnych ⇒⇒⇒

Kobieta i śmierć. Antropologiczna opowieść słowem i obrazem ⇒⇒⇒

.

.

Artificial Intelligence and the Humanities (Humanistyka Sztucznej Inteligencji) ⇒⇒⇒

.

Digital Sustainability Forum. Sztuczna inteligencja jako element zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego ⇒⇒⇒

Transhumanizm. Idee, strategie, wątpliwości ⇒⇒⇒