Dawna siedziba GESTAPO i WUBP – interdyscyplinarne badania miejsca

Dawna siedziba GESTAPO i WUBP przy al. Anstadta w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha oraz studenci IEiAK UŁ

od 2018 roku

interdyscyplinarny projekt badawczy w ramach umowy o współpracy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej; koordynator projektu: dr Olgierd Ławrynowicz (Instytut Archeologii UŁ)

Celem interdyscyplinarnych badań (historycznych, archeologicznych i etnograficznych) jest poznanie i opisanie przeszłości dawnej siedziby Gestapo i WUBP w Łodzi oraz zachowanie pamięci o ludziach, miejscach i wydarzeniach z nią związanych. Prace badawcze, choć dotyczą przeszłości całej al. Karola Anstadta, koncentrują się na budynku przy al. K. Anstadta 7. W ramach badań etnograficznych przeprowadzane są wywiady etnograficzne ze świadkami wydarzeń z lat 1939-1959 oraz osobami, których biografia i doświadczenie, także to współczesne, związane są z badanym miejscem – dawną siedzibą GESTAPO i WUBP. Zbierane relacje odnoszą się więc do tego, co zapisane w indywidualnym doświadczeniu, w pamięci rodzinnej; pozwalają rekonstruować historię miejsca także w tych jej aspektach, które umykają niekiedy opracowaniom historycznym – w kontekście biograficznym, osobistym, emocjonalnym.

Badaniom towarzyszą działania edukacyjne, m.in. warsztaty adresowane do uczniów, wystawy prezentujące efekty działań badawczych oraz przybliżające wiedzę na temat okupacji niemieckiej i czasów stalinowskich w Łodzi.