Dokumenty życia codziennego

Dokumenty życia codziennego – perspektywa antropologiczna

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

od 2013 roku

projekt badawczy w ramach działalności statutowej Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej IEiAK UŁ

Projekt zakłada rozpoznanie możliwości badania i opisu dokumentów przestrzeni prywatnej na gruncie antropologii. Celem pracy badawczej jest przeprowadzenie antropologicznej analizy i interpretacji materiałów źródłowych w postaci zbiorów prywatnych rachunków domowych w perspektywie antropologii ekonomicznej. Rachunki domowe traktowane są jako dokumenty życia codziennego, a szczegółowe badanie tego rodzaju materiałów służyć ma w projekcie rekonstrukcji codziennych sposobów radzenia sobie ludzi z potrzebami egzystencjalnymi w ramach prowadzenia pojedynczych gospodarstw domowych.