Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza

Muszyna – Plavec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne)

dr Damian Kasprzyk, mgr Paulina Kowalczyk, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, dr Sebastian Latocha

uczestnicy badań etnograficznych: studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (Justyna Badji, Kinga Huszczo, Marta Kaczmarek, Aleksandra Mariasiewicz, Patrycja Skupińska, Justyna Sordyl, Anna Szadkowska, Anna Słowiańska)

od 2018 roku

projekt badawczy w ramach umowy pomiędzy Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna a Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ; program: Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza” / „Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského pohraničia”; źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; partner wiodący: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna (PL); partner: Obec Plaveč (SK); wykonawcy badań etnograficznych: pracownicy i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ; wykonawcy badań archeologicznych: pracownicy i studenci Instytut Archeologii UŁ

Badania służą rozpoznaniu – poprzez opisy oraz opowieści członków lokalnej społeczności – miejsc, ludzi i wydarzeń ważnych w krajobrazie kulturowym pogranicza polsko-słowackiego, składających się na lokalne dziedzictwo kulturowe i leżących u podstaw lokalnej tożsamości społecznej. Celem badań etnograficznych jest zebranie wspomnień i opowieści o losach społeczności żyjącej na pograniczu polsko-słowackim oraz sporządzenie i zgromadzenie dokumentacji ikonograficznej. Celem nieinwazyjnych badań archeologicznych jest zaś sporządnienie dokumentacji lokalizującej, rejestrującej oraz ilustrującej wybrane, opisywane przez mieszkańców (w trakcie wywiadów etnograficznych), miejsca i obiekty, czyli materialne elementy krajobrazu kulturowego. Badania skoncentrowane są na terenie gminy Muszyna. Ich część – w celach porównawczych i z chęci uzyskania komplementarnego materiału – realizowana jest także po słowackiej stronie granicy.

Elementy projektu: dwujęzyczna wystawa „Etnoarcheologia wspomnień. Polsko-słowackie pogranicze Muszyna–Pławiec” / „Etnoarcheológia spomienok. Poľsko-Slovenské pohraničie Muszyna–Plaveč”; warsztaty animacyjne dla dzieci i młodzieży „Z pamiętnika dziadka Władka. Na tropie tajemnic Muszyny i okolic”.

Efekty projektu: raport badawczy wraz z tematycznym archiwum zawierającym opracowane materiały z badań; publikacja „Muszyna – Pławiec. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza” (w druku).