Humanistyka Sztucznej Inteligencji

Artificial Intelligence and the Humanities (Humanistyka Sztucznej Inteligencji)

mgr Ada Florentyna Pawlak

od 2018 roku

międzyuczelniany projekt zainicjowany przez Sekcję Filozofii Techniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Celem projektu jest szkolenie kadry ekspertów zorientowanych w obszarach implementacji sztucznej inteligencji w Polsce, mających wiedzę kierunkową i pogłębioną świadomość naukowego postępu, w duchu interdyscyplinarnego dialogu dziedzin teoretycznych i praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji analizy filozoficznej i etycznej najnowszych osiągnięć nauk związanych z AI (genetyka, robotyka, informatyka, nanotechnologia) oraz technoantropologii. Koncepcja projektu opiera się na realizacji czterech komplementarnych części i dotyczy organizacji cyklu spotkań seminaryjnych, spotkań warsztatowych, organizacji międzynarodowej i ogólnopolskiej konferencji naukowej „Człowiek w świecie technologicznym”.