Innowacje społeczne

Zagadnienie innowacji społecznych: teoria i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

od 2018 roku

prace realizowane w ramach działalności badawczej dla Centrum Innowacji Społecznych UŁ

 

Badania prowadzone w zespole interdyscyplinarnym, złożonym ze specjalistów reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Opracowanie kwestii teoretycznych zw. z innowacyjnością społeczną oraz zbadanie przejawów innowacyjności w sferze społeczno-kulturowej na terenie Łodzi.