Kapitał żydowski w przemyśle Królestwa Polskiego

Kapitał żydowski w przemyśle Królestwa Polskiego

prof. dr hab. Wiesław Puś

od 2018 roku

 

Projekt uzupełniaja lukę w dotychczasowych badaniach nad udziałem Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich do 1914 roku, w których zajmowano się głównie handlem i finansami, z pominięciem przemysłu.