Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności w opinii osób dotkniętych bezdomnością i dedykowanych im organizacji pomocowych na terenie Łodzi

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

od 2018 roku

badania realizowane dla FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless) w ramach działalności w Łódzkim Partnerstwie Pomocy w Sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (zespół roboczy przy Centrum Innowacji Społecznych UŁ); ekspertka przy FEANSTA (Human Rights Cluster )

Badania sondażowe oraz jakościowe. Na pierwszym etapie badania prowadzone są w placówkach udzielających pomocy osobom bezdomnym w Łodzi. Badania mają służyć poznaniu stosunku osób bezdomnych i kadry placówek pomocowych do zapisów odnoszących się do regulacji praw osób dotkniętej bezdomnością, a ujętych w postaci europejskiego projektu stworzonego przez FEANTSA pt. „Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności”. Na drugim etapie powstaną rekomendacje w oparciu o warunki lokalne. Rekomendacje odnosić się będą zarówno do treści zapisów Karty, jak również do możliwości jej wprowadzenia.