Kobieta i śmierć

Kobieta i śmierć. Antropologiczna opowieść słowem i obrazem

mgr Małgorzata Rodak

od 2018 roku

badania prowadzone są w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej na Studiach Doktoranckich Nauk Humanistycznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

 

Badania dotyczą historycznie ukształtowanego toposu kobiety, manifestującego się nie tylko w świecie sztuki, ale przede wszystkim w obszarze kulturowym i społecznym, oraz wzajemnych relacji kulturowych pomiędzy kobiecością i śmiercią. Obecnie realizowany jest pierwszy etap badań, polegający na kwerendzie bibliotecznej i studiowaniu opracowań poświęconych wybranym zagadnieniom (mit kobiety – personifikacji śmierci, archetyp kobiecości silnie powiązanej ze śmiercią, ludowe i artystyczne wyobrażenia śmierci, kobieta sprowadzająca śmierć – modliszka, femme fatale oraz ofelizm – samobójstwo kobiety w symbolicznym otoczeniu wody i roślin). Poszukiwania badawcze dotyczą realizacji wizerunków śmierci przedstawianej w kobiecej postaci (film, malarstwo, rzeźba, literatura).