Krajobrazy Starowej Góry

Krajobrazy Starowej Góry. Badania etnograficzne (w) podłódzkiej wsi

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

uczestnicy badań etnograficznych: studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ oraz (Agnieszka Banek, Adam Białkowski, Jarosław Galas, Roksana Kołodziejczyk, Maria Korczak-Idzińska, Nikol Olak, Emilia Panfil, Zuzanna Polkowska, Anna Słowiańska, Iga Worm)

od 2018 roku

projekt badawczy realizowany ze studentami IEiAK UŁ, we współpracy z Gminą Rzgów

Projekt badawczy mający na celu rekonstrukcję lokalnej historii podłódzkiej wsi Starowa Góra (gm. Rzgów). Przedmiotem prowadzonych badań etnograficznych (wywiady etnograficzne, dokumentacja fotograficzna, pozyskiwanie materiałów z prywatnych archiwów) jest krajobraz kulturowy – jego charakterystyka i dynamika przemian, sposoby organizowania przestrzeni, lokalne praktyki nadawania znaczeń, wpływ Łodzi na kształtowanie lokalnej tożsamości.