Łódzkie Centrum Usług Społecznych – opracowanie modelu

Opracowanie modelu funkcjonowania, zarządzania i finansowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych dla Urzędu Miasta Łodzi

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

od 2018 roku

projekt w ramach umowy 7/BR/PII/2018 zawartej między Miastem Łódź a Centrum Innowacji Społecznych UŁ w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi – zadanie w ramach programu „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”; projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020

 

Prace badawcze wraz z rekomendacjami z zakresu polityki miejskiej w celu wprowadzenia do struktury jednostek miejskich nowego podmiotu pn. Łódzkie Centrum Usług Społecznych wraz z określeniem jego sposobu działania i prognozowanymi skutkami społecznymi.