Oblicza Orientu

Oblicza Orientu. Antropologiczna lektura polskich relacji z podróży dawnych i współczesnych

mgr Paulina Kowalczyk

od 2015 roku

badania prowadzone są w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej na Studiach Doktoranckich Nauk Humanistycznych Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Celem badań jest interpretatywne spojrzenie na teksty literackie dotyczące podróży na Bliski Wschód i do krajów Afryki Północnej, czyli tzw. muzułmańsko-arabskiego kręgu kulturowego. Antropologicznej lekturze, zgodnie z założeniem, że nauka ta łączy to, co dawne z tym, co współczesne (struktury długiego trwania), poddane są XIX-wieczne polskie relacje z podróży do Orientu (dzienniki, listy, sprawozdania, wspomnienia), jak i współczesne e-dzienniki (blogi podróżnicze). Chronologia ta nie jest przypadkowa – XIX wiek to nie tylko czas, na który przypada wzmożone zainteresowanie Orientem (zarówno na gruncie naukowym, literackim jak i instytucjonalnym), ale także początek wyłaniania się turystyki – dziś jednej z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu, której towarzyszą rozmaite zjawiska społeczno-kulturowe. Badania te łączą w sobie instrumentarium wypracowane na gruncie takich subdyscyplin jak: antropologia turystyki, antropologia literatury, geopoetyka czy teoria postkolonialna.