Obrzędowość na pograniczu Lachów Sądeckich i Limanowskich

ETNO-WĘDRÓWKI: Obrzędowość doroczna i rodzinna na pograniczu Lachów Sądeckich i Limanowskich

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska

2019 rok

projekt MAŁOPOLSKA ŹRÓDŁEM TRADYCJI współfinansowany ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 6, działanie 6.1.3. realizowany w ramach umowy między Wydziałem Filozoficzno-Historycznym UŁ a Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

 

Celem projektu było zebranie materiału (wywiadów, fotografii) dokumentującego praktykowanie obrzędowości rodzinnej i dorocznej. Eksploracji terenowej poddano wsie leżące na północno-wschodnim krańcu powiatu limanowskiego, w gminie Laskowa oraz wsie leżące w zachodniej części gminy Łososina Dolna w powiecie nowosądeckim. Zakres czasowy wyznaczony był przez pamięć społeczną i indywidualną: rozmówcy relacje odnosili do czasów własnej młodości albo przywoływali opowieści rodziców. Interesowało nas to, czego informatorzy sami doświadczyli i co sami przeżyli, ponadto opowieści zaczerpnięte z pamięci rodzinnej i lokalnej.