Problem struktury przestrzennej historycznej wioski Winnebago

Problem struktury przestrzennej historycznej wioski Winnebago w perspektywie współczesnej antropologii psychologicznej

mgr Michał Żerkowski

od 2018 roku

projekt finansowany z dotacji celowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (B1811400001891.02); kierownik i główny wykonawca

 


Claude Lévi-Strauss, analizując przestrzenną strukturę historycznej wioski Ho-Chunk (Winnebago) z obszaru amerykańskich Wielkich Jezior, odnotował za Paulem Radinem interesującą rozbieżność w jej opisie, będącym udziałem przedstawicieli każdej z niegdysiejszych połów plemienia. Informacja ta, choć zagadkowa, była jedynie wzmianką, ponieważ już w czasie badań terenowych Radina dotyczyła układu nieistniejącej od dawna osady oraz minionej struktury społecznej. W przyszłości jednak, stała się za sprawą Lévi-Strauss’a jednym z najważniejszych elementów strukturalnej analizy plemiennych organizacji dualistycznych, a po następnych kilku dekadach – źródłem pedagogiki psychoanalitycznej lacanizmu. Celem projektu jest refutacja zarówno strukturalistycznej, jak i psychoanalitycznej interpretacji omawianego przypadku, dokonana dzięki analizie oryginalnego materiału etnograficznego Radina oraz zaproponowanie syntetycznej interpretacji etnopsychologicznej opartej m.in. o wyniki badań współczesnej psychologii poznawczej.