Wioska Winnebago w perspektywie antropologii psychologicznej

Problem struktury przestrzennej historycznej wioski Winnebago w perspektywie współczesnej antropologii psychologicznej

mgr Michał Żerkowski

od 2018 roku

projekt realizowany w ramach dotacji celowej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ na działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (B1811400001891.02)

 

Claude Lévi-Strauss (1963) analizując przestrzenną strukturę historycznej wioski Ho-Chunk (Winnebago) z obszaru amerykańskich Wielkich Jezior, odnotował za Paulem Radinem (1923) interesującą rozbieżność w jej opisie, będącym udziałem przedstawicieli każdej z niegdysiejszych połów plemienia. Informacja ta, choć zagadkowa, była jedynie wzmianką, ponieważ już w czasie badań terenowych Radina dotyczyła układu nieistniejącej od dawna osady oraz minionej struktury społecznej. W przyszłości jednak, stała się za sprawą Lévi-Strauss’a jednym z najważniejszych elementów strukturalnej analizy plemiennych organizacji dualistycznych, a po następnych kilku dekadach – źródłem pedagogiki psychoanalitycznej lacanizmu (Žižek 2003; 2006; Hook 2008; Parker 2015). Celem projektu jest refutacja zarówno strukturalistycznej, jak i psychoanalitycznej interpretacji omawianego przypadku dokonana dzięki analizie oryginalnego materiału etnograficznego Radina oraz zaproponowanie syntetycznej interpretacji etnopsychologicznej opartej m.in. o wyniki badań współczesnej psychologii poznawczej (Loftus et al. 1996; Loftus 1997; Fotopoulou et al. 2007).