Rośliny lecznicze i jadalne w Ameryce Południowej

Wiedza lokalna na temat użycia roślin leczniczych i jadalnych w Ameryce Południowej – międzykulturowe badania porównawcze

dr Monika Kujawska

od 2019 roku

grant Narodowego Centrum Nauki (2018/31/B/HS3/03019); Opus 16; projekt realizowany na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ; kierownik

 

Celem projektu jest analiza porównawcza znaczenia kulturowego roślin leczniczych i jadalnych, praktyk jedzeniowych i dziedzictwa bio-kulturowego trzech różnych grup żyjących w Ameryce Południowej, a dokładnie, polskiej diaspory z Misiones w Argentynie, paragwajskiej ludności metyskiej żyjącej na pograniczu argentyńsko-paragwajskim oraz rdzennej ludności Ashaninka z Amazonii peruwiańskiej. Grupy te żyją w podobnych biomach w neotropikach, ale mają różną historię zamieszkiwania w tym miejscu, pochodzenie kulturowe, podejście do eksplorowania zasobów roślinnych oraz różne relacje z roślinami wynikające z ram ontologicznych. W szczególności, projekt ma na celu zbadanie przyczyn stosowania przez te grupy roślin leczniczych, zakresu leczonych dolegliwości, sposobów przygotowywania leków roślinnych i sposobów pozyskiwania roślin. Ponadto, badania koncentrują się na kontinuum medyczno-jedzeniowym, szczególnie na koncepcji pożywienia leczniczego. Wreszcie, celem badań jest porównanie wykorzystania roślin jadalnych oraz zbadanie kulturowych nawyków i preferencji żywieniowych badanych społeczności