Slow City Rzgów

Slow City Rzgów

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska, dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz

uczestnicy badań etnograficznych: studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (Adam Białkowski, Roksana Kołodziejczyk, Maria Korczak-Idzińska, Emilia Panfil, Zuzanna Polkowska, Anna Słowiańska, Iga Worm)

od 2018 roku

projekt badawczy realizowany ze studentami IEiAK UŁ, we współpracy z Gminą Rzgów

 

Projekt poświęcony antropologicznej analizie slow city jako idei, organizacji i praktyki miejskiej na przykładzie Rzgowa (woj. łódzkie). Program badawczy zakłada rozpoznanie polskich i zagranicznych realizacji wpisujących się w manifest slow city, zebranie i opisanie działań miasta Rzgowa, jako członka Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow oraz przeprowadzenie wywiadów etnograficznych (indywidualne, focus). Planowanym elementem projektu są także działania animacyjne oraz partycypacyjne adresowane do mieszkańców Rzgowa i realizowane we współpracy z Urzędem Gminy. Efektem projektu będzie raport badawczy, zawierający zebrany materiał badawczy wraz z komentarzem oraz katalog dobrych praktyk.