Socjologia z antropologią w koncepcji Ossowskiego

Pokrewieństwa socjologii z antropologią w koncepcji Stanisława Ossowskiego

prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska

od 2018 roku

grant MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH 0056/NPRH3/H11/82/2014); tytuł: „W kręgu Ossowskiego. Warszawska szkoła socjologiczna”; projekt realizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; wykonawca; kierownik projektu: prof. dr hab. Mirosława Grabowska

Projekt badawczy ma przynieść rekonstrukcję wybranych wątków tematycznych socjologii Stanisława Ossowskiego, by ukazać jego koncepcję socjologii jako dziedziny nauk społecznych oraz współczesne kontynuacje tej wizji socjologii. W ramach projektu zajęłam się poszukiwaniem analogii pomiędzy socjologią Ossowskiego a antropologią, kierując się trzema tropami: Ossowskiego stosunkiem do etnologii, sposobami rozmienia kultury w pismach Ossowskiego oraz podobieństwem pewnych wątków socjologii Ossowskiego z wątkami obecnymi we współczesnej antropologii.