Sztuczna inteligencja i zrównoważony rozwój

Digital Sustainability Forum. Sztuczna inteligencja jako element zrównoważonego rozwoju gospodarczo-społecznego

mgr Ada Florentyna Pawlak

od 2018 roku

projekt realizowany we współpracy z Centrum Cyfrowym, Fundacją Digital Poland i firmą Microsoft

 

Kluczowym celem projektu jest dokonanie diagnozy sytuacji AI w Polsce, wskazanie barier, a następnie zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą skutecznie zmierzyć się z wyzwaniami, jakie stawia rozwój sztucznej inteligencji. Szczególnie istotne jest wsparcie resortów w budowie planu działań, bazującego m.in. na raporcie przygotowanym przez Zespół AI w Edukacji, który funkcjonuje przy Ministerstwie Cyfryzacji. Dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki konieczne jest zaangażowanie całego ekosystemu innowacyjnego, który wypracuje interdyscyplinarne rekomendacje zmian i udoskonaleń w obszarze edukacji oraz zmieniającego się rynku pracy. Współpraca wszystkich uczestników ekosystemu innowacyjnego może zaowocować rozwojem pragmatycznych rekomendacji, uwzględniających realia stale zmieniającego się świata, którego nieodłącznym i coraz istotniejszym elementem są technologie cyfrowe.