Ulica Wschodnia

Ulica Wschodnia

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska

od 2015 roku

Ulica Wschodnia w Łodzi znana jest ze swego handlowego charakteru: na całej jej długości w parterach kamienic czymś handlowano, na Wschodnią przychodzili robić zakupy mieszkańcy miasta, korzystali z usług mających tu swe zakłady krawców, zegarmistrzów, rymarzy, jubilerów, stolarzy. Do dzisiaj na Wschodniej można uszyć spodnie lub garnitur, zreperować zegar, kupić kapelusz lub czapkę.
Od kilku lat rozmawiam z rzemieślnikami rezydującymi na Wschodniej o ich życiu i pracy na tej ulicy. Z ich autobiograficznych opowieści rekonstruuję życie ulicy zarówno w jej codziennym „dzianiu się”, jak i w historycznym trwaniu i buduję opowieść będącą biografią ulicy składającą się, jak biografia człowieka, z fragmentów opisów życia.