Biblioteki

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Studenci etnologii i antropologii kulturowej mogą korzystać ze zbiorów wszystkich bibliotek funkcjonujących na naszej uczelni.

 

BIBLIOTEKA HUMANISTYCZNA UŁ

Zbiory gromadzące specjalistyczny księgozbiór, zgodny z profilem IEiAK UŁ, znajdują się w Bibliotece Humanistycznej UŁ. Są to wydawnictwa z zakresu antropologii kulturowej, etnologii i etnografii, folklorystyki, szeroko pojętych kultur: polskich, europejskich, pozaeuropejskich oraz z dyscyplin humanistycznych zajmujących się badaniem kultury i społeczeństwa.