Biogramy łódzkich etnografek – współpraca z WIKIMEDIA Polska

Dzięki współpracy naszego Instytutu z Wikimedia Polska powstały 4 nowe biogramy polskich etnografek, łódzkich badaczek związanych z IEiAK UŁ. Opisy zostały przygotowane przez naszą studentkę – Emilię Reszkę, pod opieką prof. Grażyny Ewy Karpińskiej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Kaniowska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grażyna_Ewa_Karpińska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inga_Kuźma

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bożena_Ewa_Nowina-Sroczyńska

Działanie wpisuje się w wikiprojekt EtnoWiki, który zrzesza we wspólnych dążeniach m.in.: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Instytut Antropologii i Etnologii UAM oraz Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.