Condemned to green? Accessibility and attractiveness of urban green spaces to people experiencing homelessness

Condemned to green? Accessibility and attractiveness of urban green spaces to people experiencing homelessness

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma

2018-2019

Koordynacja badaniami jakościowymi w projekcie mgr Karoliny Koprowskiej. prof. UŁ Jakuba Kronenberga oraz dr Edyty Łaszkiewicz z Katedry Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Przygotowanie badań jakościowych odnoszących się do doświadczenia osób bezdomnych (OBZ) żyjących w obrębie terenów zieleni, zależnych od nich lub korzystających z nich w mieście; kwestia sprawiedliwości środowiskowej i przestrzennej oraz dostępu do określonych stref w przestrzeni miejskiej.