DIALOGI HUMANISTYCZNE – migawki ze spotkania

Za nami Seminarium Naukowe IEiAK UŁ, którego gościem był dr hab. Kacper Pobłocki – autor książki  „Kapitalizm. Historia krótkiego trwania” (2017) oraz licznych tekstów z zakresu studiów miejskich, antropologii porównawczej i ekonomicznej oraz historii społecznej.

Dziękujemy prelegentowi, słuchaczom, dyskutantom!

Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji cyklu Dialogi Humanistyczne Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

fot. Bartosz Kałużny