mgr Małgorzata Rodak

absolwentka filologii polskiej oraz etnologii i antropologii kulturowej w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ

 

KONTAKT
e-mail: malgorzata.rodak@op.pl

pokój 227

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE
Antropologia symboliczna
Antropologia sztuki (literatura, sztuka, film)
Językowe teksty folkloru (mity, baśnie, legendy, opowieści)
Kobiecość w kulturze
Systemy religijne kultur tradycyjnych
Funkcjonowanie struktur mitycznych w kulturze

TEMAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
Kobieta i Śmierć. Antropologiczna opowieść słowem i obrazem
opiekun naukowy: prof. UŁ dr hab. E. Nowina-Sroczyńska

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE
2018 Inne spojrzenie – recenzja książki Ewy Majewskiej Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna „Solidarność” i Czarne Protesty. „Władza sądzenia”, nr 14, s.125-128, http://wladzasadzenia.pl/nr/14-2018/