Dr Damian KASPRZYK w filmie o Wandzie Szrajberównie

Dr Damian Kasprzyk z naszego Instytutu wziął udział w realizacji filmu Krzysztofa Paluszyńskiego Życie w glinie wypalone. Opowieść o Wandzie Szrajberównie.

Fragment wywiadu z drem Kasprzykiem:

Aktywność Wandy Szrajberówny miała wybitnie animacyjno-edukacyjny charakter. Powiedziałbym, że sztuka – a szczególnie ceramika artystyczna – była dla niej zjawiskiem, wokół którego mieli się integrować ludzie i instytucje. Czy to w Wiśniewie w Płocku czy Częstochowie realizowała inicjatywy, które wymagały synergicznej współpracy wielu podmiotów. Dziś powiedzielibyśmy, że inicjatywy te wyzwalały kapitał społeczny. Stanowiły realizacje w formie projektów interdyscyplinarnych, co świadczyło o wysokich kompetencjach organizacyjnych, umiejętnościach negocjacyjnych Szrajberówny i – tak sądzę – o jej silnym charakterze i nieustępliwości. Sięgnąłbym po metaforę gliny jako nie tyle tworzywa artystycznego co gliny jako lepiszcza wspólnoty. Mam silne przekonanie, że Szrajberówna myślała o glinie w obu tych wymiarach.

Więcej o tym przedsięwzięciu i o samej Wandzie Szrajberównie przeczytaj TUTAJ.