Dr Monika Kujawska na STYPENDIUM w School of Anthropology and Conservation, University of Kent

Z dumą i radością informujemy, że dr Monika Kujawska otrzymała stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, w ramach programu im. Bekkera.

Od lutego do maja dr Kujawska będzie realizowała badania w School of Anthropology and Conservation, University of Kent – jednym z wiodących ośrodków antropologicznch w Europie specjalizującym się w badaniu relacji między ludźmi i środowiskiem. Prowadzone są tam kursy m.in. z antropologii środowiskowej, etnobiologii, ekologii człowieka, bioróżnorodności.

Wybór ośrodka badawczego jest wynikiem wcześniejszej współpracy dr Moniki Kujawskiej z grupą specjalistów Amazonistów związanych z School of Anthropology and Conservation oraz wiąże się ściśle z jej zainteresowaniami badawczymi: etnobotaniką, antropologią ekologiczną i studiami amazońskimi. W ramach stypendium dr Kujawska będzie prowadzić badania przeglądowe i porównawcze nad ogrodami przydomowymi w neotropikach (tropikalnej części Ameryki Środkowej i Południowej) [Review and comparative studies on home gardens in the neotropics].

Gratulujemy!