„Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy”. Red. P. Cichoń, S. Latocha

Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy. Red. P. Cichoń, S. Latocha. Łódź 2016: IEiAK UŁ.