Struktura Instytutu

 

DYREKTOR INSTYTUTU
prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma
e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 50
konsultacje: środa 10:00-12:00 (pokój 234)

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 50
konsultacje: środa 10:00-12:00 (pokój 231)

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE, ORGANIZACYJNE i STUDENCKIE
Monika Michalak
e-mail: monika.michalak1@uni.lodz.pl

e-mail: etnologia@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 50
poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-13:30 (pokój 232A)

ZESPÓŁ ds. PROGRAMU STUDIÓW IEiAK UŁ
prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska
e-mail: katarzyna.kaniowska@uni.lodz.pl

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
e-mail: aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

dr Sebastian Latocha
e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl

ZESPÓŁ ds. PROMOCJI i ROZWOJU IEiAK UŁ
mgr Anna Deredas
e-mail: anna.deredas@uni.lodz.pl

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
e-mail: aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

dr Sebastian Latocha
e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

dr Marta Songin Mokrzan
e-mail: marta.songin@uni.lodz.pl

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

PRACOWNIA ANTROPOLOGII PRAKTYCZNEJ

ETNOGRAFICZNE ARCHIWUM IM. BRONISŁAWY KOPCZYŃSKIEJ-JAWORSKIEJ

STUDENCKO-DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE ETNOLOGÓW UŁ „WAGABUNDA”