Struktura Instytutu

 

DYREKTOR INSTYTUTU
prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma
e-mail: inga.kuzma@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 50
konsultacje: poniedziałek 16:00-17:30 przez aplikację Teams i/lub mailowo

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. DYDAKTYCZNYCH
dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 50
konsultacje: poniedziałek 9:30-11:00 przez aplikację Teams i/lub mailowo

SPRAWY ADMINISTRACYJNE, ORGANIZACYJNE i STUDENCKIE
Monika Michalak
e-mail: monika.michalak1@uni.lodz.pl

e-mail: etnologia@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 635 61 50

Poniedziałek – Piątek 10:00-14:00, po uprzednim umówieniu się mailowym lub telefonicznym (za wyjątkiem studentów i pracowników IEiAK UŁ).

 

ZESPÓŁ ds. PROGRAMU STUDIÓW IEiAK UŁ
prof. UŁ dr hab. Katarzyna Kaniowska
e-mail: katarzyna.kaniowska@uni.lodz.pl

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
e-mail: aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

dr Sebastian Latocha
e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska
e-mail: katarzyna.dudkowska@uni.lodz.pl

ZESPÓŁ ds. PROMOCJI i ROZWOJU IEiAK UŁ

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
e-mail: aleksandra.lawrynowicz@uni.lodz.pl

dr Sebastian Latocha
e-mail: sebastian.latocha@uni.lodz.pl

dr Alicja Piotrowska
e-mail: alicja.piotrowska@uni.lodz.pl

 

ZAKŁAD ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

ZAKŁAD TEORII I BADANIA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

PRACOWNIA ANTROPOLOGII PRAKTYCZNEJ

ETNOGRAFICZNE ARCHIWUM IM. BRONISŁAWY KOPCZYŃSKIEJ-JAWORSKIEJ

STUDENCKO-DOKTORANCKIE KOŁO NAUKOWE ETNOLOGÓW UŁ „WAGABUNDA”