Dziekanat

 

 

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
tel.: 42 635 43 50
e-mail: filhist@uni.lodz.pl
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

 

 

WŁADZE WYDZIAŁU FILOZOFICZNO-HISTORYCZNEGO UŁ
Dziekan Wydziału
prof. dr hab. Maciej Kokoszko
pokój 04
wtorek 9:00-11:00
czwartek 10:00-12:00
tel. do sekretariatu: 42 635 43 50

Prodziekan ds. Nauki
prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer
pokój 09
wtorek 10:00-12:00
czwartek 10:30-12:00
tel. do sekretariatu: 42 635 61 09

Prodziekan ds. Nauczania
prof. UŁ dr hab. Marek Gensler
pokój 01
poniedziałek 12:00-14.30
środa 13:30-15:00
tel. do sekretariatu: 42 635 61 08

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Współpracy z Zagranicą
dr hab. Aneta Pawłowska
pokój 06
czwartek 10:00-12:00
tel. do gabinetu: 42 635 61 10

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
dr Andrzej Kompa
pokój 09
czwartek 12:00-16:00
tel. do sekretariatu:: 42 635 61 09

Kierownik Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych UŁ
prof. UŁ dr hab. Sławomir Bralewski
pokój 06
wtorek 10:00-11:30

Kierownik Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich UŁ
prof. UŁ dr hab. Przemysław Waingertner
pokój 06
poniedziałek 10:00-12:00

 

Sprawami studentów etnologii i antropologii kulturowej zajmuje się
mgr Katarzyna Czupryniak
pokój 03
e-mail: katarzyna.czupryniak@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 61 08
poniedziałek 10:00-15:00
wtorek 8:00-13:00
środa 13:00-15:00
czwartek 8:00-13:00
piątek 8:00-13:00

w ostatnią środę miesiąca dziekanat jest nieczynny

Sprawami doktorantów zajmuje się
mgr Kamila Starczewska
tel. 042 635 43 51
e-mail: filhistfin@uni.lodz.pl
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek 8.00-13.00
środa 13.00-15.00
czwartek 8.00-13.00
piątek 8.00-13.00