E. Nowina-Sroczyńska „Kultura podhalańska jako doświadczenie osobiste”

Ewa Nowina-Sroczyńska, Kultura podhalańska jako doświadczenie osobiste. Koncepcja formy sylwicznej. Łódź 2018: IEiAK UŁ.

Z recenzji dr hab. prof. UO Katarzyny Łeńskiej-Bąk: „W książce E. Nowina-Sroczyńskiej wszystko się broni, każdy cytat, każda linijka tekstu, nie ma nic zbędnego, jedno staje się uzupełnieniem, dopełnieniem drugiego, drugie kontynuacją pierwszego, albo punktem wyjścia dla dalszych, niezmiennie interesujących i mistrzowsko napisanych rozważań. (…) To gruntowne, rzeczowe i kompetentne etnograficzne dzieło z osobistym, lecz odpowiednio zrównoważonym tonem, wreszcie to niezwykle udane wprowadzenie idei silva rerum do antropologii”.