E. Nowina-Sroczyńska „Mistrzowie ostentacyjnych transgresji. Łódź Kaliska z antropologiem w tle”

Ewa Nowina-Sroczyńskiej, Mistrzowie ostentacyjnych transgresji. Łódź Kaliska z antropologiem w tle. Łódź 2018: IEiAK UŁ. 

Z recenzji dra hab. Jacka Kowalewskiego: „Formy aktywności Kaliskich rozpatrywane są w książce na tle kontekstów kultury, ideologii i zjawisk społecznych wpływających w przeszłości na działalność artystyczną grupy. Badaczka ma przy tym pełną świadomość dokonywania przekładu świata sztuki na język antropologii – nie rości sobie zatem prawa do niepodważalnej pełni i zamykającej alternatywne interpretacje rozstrzygającej trafności własnych ustaleń. Książka Ewy Nowina-Sroczyńskiej nie ma być więc wyczerpującą temat monografią, ale rozpiętą w czasie formą antropologicznej opowieści o czynach i dziełach Łodzi Kaliskiej”.

Książka dostępna tutaj