Egzaminy w formie on-line

Przpominamy, że władze UŁ podjęły decyzję o przełożeniu letniej sesji na koniec lata, tj. od 24 sierpnia do 24 września br.

Jednocześnie została uruchomiona możliwość przystępowania do egzaminów już teraz, w formie online.

Poniżej zamieszczamy instrukcję, jak przeprowadzać i jak przystępować do egzaminów online:

Instrukcja dla studenta

Wytyczne dla prowadzących