Emerytowani pracownicy

prof. UŁ dr hab. Władysław Baranowski

prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska

prof. dr hab. Violetta Krawczyk-Wasilewska

prof. dr hab. Jadwiga Kucharska

prof. UŁ dr hab. Andrzej Lech

dr Marcin Piotrowski

prof. dr hab. Sławoj Szynkiewicz

prof. UŁ dr hab. Andrzej Paweł Wejland

prof. dr hab. Maria Wieruszewska-Adamczyk

prof. dr hab. Kazimiera Zawistowicz-Adamska