prof. dr hab. Sławoj Szynkiewicz

biogram

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Etnologia Azji Środkowej i Dalekiego Wschodu: organizacja społeczna oraz problematyka etniczna Mongolii i Chin

Badania terenowe w Buriacji, Chinach, Kazachstanie, Mongolii, Rosji, Turkmenii, Wietnamie

 

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

1993 The Social Context of Liberalisation of the Mongolian Pastoral Economy. Report of Anthropological Fieldwork. PALD Research Report No.4. Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex [współautor: T. Potkański].

1992 Pokrewieństwo. Studium etnologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

1984 Herosi tajgi. Mity, legendy, obyczaje Jakutów. Warszawa: Iskry.

1981 Rodzina pasterska w Mongolii. Wrocław: Ossolineum.

Prace pod redakcją

2003 Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN [redakcja: J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki]. 

1996 Konflikty etniczne. źródła – typy – sposoby rozstrzygania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 5-7 grudnia 1994. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk [redakcja: I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz].

Artykuły

2013 Kryzys kulturowy u Tuwińczyków Chin. [W:] Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Red. Ł. Smyrski, K. Waszczyńska. Warszawa, s. 59-83 [współautor: Y. How].

2007 Lekceważone ludy. [W:] Ludy tubylcze. Czwarty świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów? Red. A. Bartkiewicz. Warszawa, s. 23-30.

2005 Globalizacja z perspektywy kultur dalekowschodnich. [W:] Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii. Red. A. Nadolska-Styczyńska. Wrocław–Łódź, s. 63-83.

2004 Ideologizacja jako źródło nietolerancji na przykładzie Europy i Chin. [W:] Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych. Red. A. Posern-Zieliński. Poznań, s. 177-189.

2003 Kipling na Manhattanie, czyli o zamachu na World Trade Center. [W:] Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne. Red. J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki. Warszawa, s. 355-380.

2002 Ofiary wewnętrznej kolonizacji. [W:] Pierwsze narody. Społeczności rdzenne i idea tubylczości we współczesnym świecie. Red. J. Derlicki, W. Lipiński. Warszawa, s. 17-25.

2001 Village Community Restoration Among a Dai Group in China. „Ethnologia Polona”, t. 22, s. 147-164.

1998 Contemporary Mongol Concepts on Being a Pastoralist: Institutional Continuity, Change and Substitutes. [W:] Changing Nomads in a Changing World.  Ed. J. Ginat, A.M. Khazanov. Brighton, s. 202-222.

1996 Polacy w Kazachstanie: świadomość etniczna i stosunki z obcymi. „Etnografia Polska”, t. 40, z.1-2, s. 237-253.

1996 Konflikt tożsamości, tożsamość w konflikcie. [W:] Konflikty etniczne. Źródła – typy – sposoby rozstrzygania. Red. I. Kabzińska-Stawarz, S. Szynkiewicz. Warszawa, s. 15-30.

1993 Mongolia’s Nomads Build a New Society Again: Social Structures and Obligations on the Eve of the Private Economy. “Nomadic Peoples”, vol. 33, s. 163-172.

1992 Po co nam antropologia? „Etnografia Polska”, t. 36, z. 1, s. 21-24.

1991 Przetrwanie etniczne. „Etnografia Polska”, t. 35, z. 1, s. 217-222.

1986 The Khoshuts of the Mongol Altai. Vicissitudes of Selfidentification. „Ethnologia Polona”, vol. 12 [wyd. 1988], s. 37-50.

1984 Polish Studies on Mongolian Ethnology. „Ethnologia Polona”, vol. 10 [wyd. 1986], s. 211-221.

1982 Settlement and Community Among the Mongolian Nomads. [W:] East Asian Civilizations: New Attempts at Understanding Traditions. Volume I: Ethnic Identity and National Characteristics. Ed. W. Eberhard, K. Gawlikowski, C. Seyschab. Bremen, s. 10-44.

1978 Le Mariage, Rite Sanctionné par le Passé Culturel. „Études Mongoles et Sibériennes”, nr 9, s. 91-105.

1977 Kinship Groups in Modern Mongolia. „Ethnologia Polona”, vol. 3, s. 31-45.

1975 Kin Groups in Medieval Mongolia.Ethnologia Polona, vol. 1, s. 113-133.

 

NAGRODY NAUKOWE, WYRÓŻNIENIA, STYPENDIA

2013 Order Altan Gadas – najwyższy, przyznawany cudzoziemcom order, nadany przez Prezydenta Mongolii

2005 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2004 Medal 50-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

1997 Order Przyjaźni Republiki Mongolia, nadany przez prezydenta Mongolii

1987 Złoty Krzyż Zasługi