Erasmus+ / Program Most

Aktualna rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku 2021/2022

Uniwersytet Łódzki otrzymał Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2021–2027. Będziecie zatem mogli realizować studia i praktyki na zagranicznych uczelniach partnerskich. Innymi słowy, program Erasmus+ działa od roku akademickiego 2021/2022.

Zachęcamy Was do składania dokumentów na zagraniczne wyjazdy w ramach programu na rok akademicki 2021/2022.

Chcecie wiedzieć się więcej o wymianie, rekrutacji, możliwościach wyjazdu i stronie technicznej składania wniosków?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 18 lutego 2021 r. Poprowadzą je pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą UŁ:

Jeśli macie pytania dotyczące samego programu, jak i uczelni, do których możecie wyjechać na studia semestralne w ramach programu Erasmus+ na rok 2021/22, skontaktujcie się z koordynatorami kierunkowymi:

Możecie również skontaktować się z naszym koordynatorem wydziałowym, którym jest dr hab. Kirił Marinow (kiril.marinow@uni.lodz.pl).

Więcej informacji nt. rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+.

W razie potrzeby możecie również skontaktować się bezpośrednio z pracownikami BWZ obsługującymi wyjazdy studenckie w ramach tego programu:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

STUDIA ZA GRANICĄ – PRZYGODA ŻYCIA!

A może studia lub praktyki za granicą w ramach programu ERASMUS+? Nasi studenci wyjeżdżają na uczelnie m.in. w Bułgarii, Czechach, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Turcji i na Słowacji.

Pełna i aktualna oferta atrakcyjnych wyjazdów znajduje się na stronie internetowej Biura Współpracy z Zagranicą UŁ.

KONTAKT
Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ
ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź
e-mail: bwz@uni.lodz.pl
od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30

 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów, który umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z prawie trzydziestu polskich uczelni. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać studenci etnologii i antropologii kulturowej studiów licencjackich po ukończeniu drugiego semestru, studiów magisterskich po ukończeniu pierwszego semestru oraz doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Jednym z największych atutów programu jest to, że uczestnik MOST-u może tworzyć indywidualny plan zajęć. Z władzami swojego wydziału ustala listę przedmiotów obowiązkowych do zaliczenia w danym semestrze. Może też wybrać dodatkowe zajęcia, w których chciałby uczestniczyć podczas pobytu na uczelni przyjmującej. Przedmioty może wybierać z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Kwalifikacją kandydatów zajmuje się biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:
– od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
– od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

http://www.most.amu.edu.pl

www.facebook.com/programmost2000

Koordynator uczelniany dla studentów
mgr Barbara Kliszcz
tel. 42 635 40 80
e-mail: kliszczb@uni.lodz.pl
Rektorat UŁ, ul. Uniwersytecka 3, I piętro, pokój 111
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Koordynator uczelniany dla doktorantów
mgr Łukasz Kamiński
tel. 42 665 54 28
e-mail: lukasz.kaminski@uni.lodz.pl
Rektorat UŁ, ul. Uniwersytecka 3, I piętro, pokój 109
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Koordynator kierunkowy
dr Monika Kujawska
tel. 42 635 61 63
e-mail: monika.kujawska@uni.lodz.pl