Etnograficzne Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Archiwum dla czytelników zostanie otwarte od 22 marca (poniedziałek). Z zasobów będzie można korzystać, po uprzednim umówieniu się i wskazaniu potrzebnych materiałów, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Z materiałów archiwalnych, w jednym czasie, mogą korzystać maksymalnie 2 osoby. Osoby przebywające w archiwum są zobowiązane do zdezynfekowania rąk, zakrywania ust i nosa maseczką oraz utrzymywania niezbędnego dystansu. Dodatkowo czytelnicy chcący pracować ze zbiorem fotograficznym (zdjęcia, negatywy) zobowiązani są do posiadania białych bawełnianych rękawiczek.

Dane do kontaktu: etnoarchiwum@uni.lodz.pl, tel. 42 635-61-62.