Etnograficzne Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej

Z radością informujemy, że Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ nadała Etnograficznemu Archiwum Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej imię Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej (1924-2016) etnografki, etnolożki, wieloletniej kierowniczki Katedry Etnografii, a później Katedry Etnologii UŁ, należącej do grona najwybitniejszych polskich i środkowoeuropejskich przedstawicieli powojennej etnografii, badaczki i znawczyni pasterskiej kultury karpackiej, prekursorki antropologii miasta w Polsce, inicjatorki informatyzacji nauki polskiej, pomysłodawczyni Bibliografii Etnografii Polskiej on-line.