Godziny konsultacji pracowników IEiAK

Od 11 czerwca do końca września pracownicy dydaktyczni dyżurować będą w środy w godz. 10.00-12.00 (nie dotyczy osób przebywających na ćwiczeniach terenowych i urlopach wypoczynkowych).