Grant badawczy: Etnografia trudnego PONIEMIECKIEGO dziedzictwa

Etnografia trudnego poniemieckiego dziedzictwa na terenach wiejskich w Polsce. Antropologiczna analiza dokumentów z okresu reformy rolnej (1944) w Polsce centralnej (przykład gminy Łazisko). Pod takim tytułem w naszym Instytucie właśnie rozpoczęły się badania etnohistoryczne.

Dr Sebastian Latocha z naszego Instytutu został kierownikiem  interdyscyplinarnego zespołu badawczego łączącego perspektywy antropologii kulturowej i historii. W skład zespołu weszła również dr Małgorzata Łapa.

„Poniemieckość jest wielofazową kategorią kulturową, która współkształtowała polską świadomość społeczną od końca II wojny światowej i współkształtuje ją współcześnie. Jednak cały czas w polskiej sferze publicznej kategoria ta kojarzy się z tzw. Ziemiami Zachodnimi i Północnymi. Niepełny obraz poniemieckości zawdzięczmy takim filmom, jak np. Sami swoi (1967) Sylwestra Chęcińskiego. Nasze badania mają na celu dopełnić ten obraz, pokazując wymiary poniemieckości w Polsce centralnej na przykładzie jednej gminy, której charakterystycznym rysem było wiejskie osadnictwo niemieckie trwające od lat 70. XVIII w. do końca II wojny światowej. Pomoże nam w tym kwerenda archiwalna. Dokumentom z okresu reformy rolnej (1944) zadamy pytania antropologiczne i historyczne” – mówi dr Sebastian Latocha.

Badania zakończą się w 2023 roku. Kwerendę archiwalną uzupełnią etnograficzne badania terenowe.

Badania prowadzone są na podstawie umowy nr 11/IDUB/MLOD/2021 z Uniwersytetem Łódzkim jako beneficjentem zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do I konkursu (2019) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).