Historia

Najpierw była Katedra Etnografii. Zorganizowała ją na Uniwersytecie Łódzkim, wiosną 1945 roku, przybyła ze zniszczonej Warszawy dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska. Na początku lat 90. XX wieku Katedra Etnografii została przemianowana na Katedrę Etnologii, a w 2005 roku przekształcona w Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej.

Od samego początku istnienia akademickiego ośrodka etnograficznego/etnologicznego w Łodzi podstawą jego prac badawczo-naukowych były systematyczne studia terenowe dotyczące m.in.: współdziałania gospodarczego i pomocy wzajemnej w środowisku wiejskim, kultury robotniczej w Łodzi, kultury pasterskiej w Karpatach czy flisu i maszoperii kaszubskich. Zmiany w obrębie samej etnologii i antropologii kulturowej pociągnęły za sobą rozwój nowych obszarów zainteresowań badawczych pracowników i studentów łódzkiego ośrodka.

Obecnie w Instytucie prowadzone są badania mieszczące się w obrębie wielu współczesnych subdyscyplin i nurtów etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych: antropologii miasta i antropologii w mieście, antropologii wizualnej, antropologii symbolicznej, ekonomicznej, medycznej i ekologicznej, folklorystyki, regionalistyki, etyki w badaniach etnograficznych czy antropologii zaangażowanej.

„Łódzka etnologia i antropologia kulturowa” wpisana jest na stałe w pejzaż naszego miasta. Obecna siedziba Instytutu mieści się w centrum miasta, w gmachu dawnego Rektoratu UŁ, w bezpośrednim sąsiedztwie Nowego Centrum Łodzi.

Kierownicy/Dyrektorzy

prof. dr Kazimiera Zawistowicz-Adamska (kierownik Katedry 1945–1967)

prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska (kierownik Katedry 1970–1994)

prof. UŁ dr hab. Władysław Baranowski (kierownik Katedry 1994–2005; dyrektor Instytutu 2005–2012)

prof. UŁ dr hab. Grażyna Ewa Karpińska (dyrektor Instytutu 2012–2019)

prof. UŁ dr hab. Inga Kuźma (dyrektor Instytutu od 2019 roku)