IX Łódzkie Warsztaty Filozoficzne „Humanizm-PostHumanizm” (14-16 grudnia 2018, Łódź)

ORGANIZATORZY
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Instytut Filozofii UŁ
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ
Polska Akademia Nauk
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne
Laboratorium Techno-Humanistyki
Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA UŁ

STRONA WARSZTATÓW

PROGRAM

Tegoroczna edycja Łódzkich Warsztatów Filozoficznych dotyczy posthumanizmu – tematu rozbudzającego wyobraźnię i zachęcającego rozmaitych badaczy do rozważań. Niewątpliwie słowo to, wraz z różnymi swoimi wariantami, zagościło na dobre w słowniku nowoczesnego humanisty. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, spór odbywa się na poziomie definicji, rodzi mnóstwo kontrowersji i skłania do zadawania pytań.

Jednym z nich jest: co znaczy posthumanizm? Mamy do czynienia z czymś post-, czyli czymś, co następuje po czymś innym. Ale po czym? Po humanizmie? Czy w takim razie ten się już skończył? Czy chodzi tu tylko o następstwo czasowe czy może o jakąś zasadniczą zmianę? W jakim znaczeniu rozumiany jest tu termin humanizm?

Zapraszamy do zastanawiania się z nami nad znaczeniem słów, ich metodycznym stosowaniem czy wreszcie zastosowaniem ich sensu do odkrywania tego, co przed nami zakryte.