Koło Naukowe

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA to organizacja, której ideą jest stworzenie przestrzeni dla swobodnej wymiany myśli – studentów, doktorantów, pracowników naukowych, absolwentów oraz przyjaciół Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ.

Celem WAGABUNDY jest przede wszystkim umacnianie wspólnoty studentów, realizacja projektów badawczych, popularnonaukowych, animacyjnych oraz promocja Instytutu, a także etnologii i antropologii kulturowej poza murami uczelni.

Organizujemy i bierzemy udział w konferencjach naukowych, prowadzimy etnograficzne badania terenowe, publikujemy. Staramy się, by z twórczej myśli swój początek brały konkretne działania: projekcje filmów, debaty, koncerty, warsztaty, wycieczki. Współpracujemy z badaczami i twórcami, ze szkołami, domami kultury i organizacjami pozarządowymi. Do realizacji naszych projektów zapraszamy nie tylko studentów, ich adresatami są również uczniowie i mieszkańcy Łodzi.

Tak jak WAGABUNDA, jesteśmy cały czas w drodze, a podróż, przede wszystkim ta intelektualna, staje się dla nas okazją do zadawania pytań o współczesnego człowieka w jego świecie.

Przewodnicząca: Roksana Kołodziejczyk

Zastępczyni przewodniczącej: Aleksandra Bijak

Sekretarz: Agata Pelska

Opiekun naukowy: dr Alicja Piotrowska

Kontakt: wagabunda.etnologia@filhist.uni.lodz.pl

NASZE DZIAŁANIA