Inny – nie obcy

 

INNY – NIE OBCY
projekt filmowy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Obcość nie jest tylko u obcego, ale nawet przede wszystkim w tym co własne. (…) Warunkiem poznania obcego jest sproblematyzowanie własnej oczywistości, które pozwala na odnalezienie we własnym, tego, co zostało poruszone przez obcość drugiego.

Joanna Tokarska-Bakir

Projekt realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 dotykał problematyki niezwykle ważnej i aktualnej w dzisiejszym świecie. Zaproponowany temat („Inny – nie obcy”) poza celem edukacyjnym, ukazującym różnorodność kulturową jako cenną wartość, chcieliśmy uczynić istotnym głosem sprzeciwu, wobec niepokojąco rosnącego zjawiska nietolerancji, stereotypizacji, dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu.
Sięgając po medium – telefon komórkowy – będący nieodłączną częścią życia młodego człowieka, przyjęliśmy, że może stać się on cennym narzędziem do popularyzowania idei szacunku, tolerancji, akceptacji praw człowieka, otwarcia na dialog. Ta mobilna technologia stała się naszą codziennością – nie tylko służy do komunikacji, ale i wymiany informacji. W dynamicznie zmieniających się konfiguracjach ludzkich światów, które skutkują nowymi formami obywatelstwa i przynależności – „wielokulturowość”, to już nie hasła powtarzane w mediach, ale rzeczywistość, którą możemy obserwować wokół nas.
Telefon komórkowy stał się zatem narzędziem nie tylko obserwacji, ale także zbliżenia, dialogu, przyjrzenia się Innym. Czasami wystarczy proste narzędzie, by ludzie zaczęli opowiadać o sobie i swoich lokalnych światach. Poznając ich historie, pasje, cele, marzenia, dążenia, mogliśmy dostrzec nie tylko to, co dzieli, ale także łączy nas wszystkich.

ZASADY
Projekt kierowany był do uczniów i uczennic gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Zadaniem uczestnika/uczestniczki było stworzenie krótkiego filmu wideo (maksymalnie 15-minutowego) za pomocą telefonu komórkowego, ukazującego tematykę konkursu. Uczestnicy mogli pracować w maksymalnie dwuosobowych grupach.
Nadesłane prace oceniało jury składające się z antropologów kultury i specjalistów od kultury wizualnej.
Zaproszenie pobierz
Regulamin pobierz

ORGANIZATORZY
Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Etnologów UŁ WAGABUNDA
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

LAUREACI
Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi (klasa filmowa):
Zuzanna Albińska i Katarzyna Krzywicka za film „Obcy (nie) inny”
Katarzyna Woźniak i Igor Najdiuk za film „Polska oczami Ukraińców”

FINAŁ PROJEKTU (30.05.2017 r.)